Avís d’eliminació de la bateria

Les bateries es poden retornar al nostre punt de venda de forma gratuïta després de l’ús.
L’usuari final està obligat legalment a retornar les bateries usades.

Voldríem assenyalar el significat del símbol de la llauna creuada i el significat dels següents símbols químics "Hg, Cd, Pb".

Les bateries

no pertanyen als residus domèstics.

El símbol de les escombraries recobertes pot significar

que la bateria no s'ha de llençar amb els residus domèstics.

 

Pb = bateria conté més del 0,004% de plom per massa

Cd = la bateria conté més de 0,002 per cent de massa de cadmi

Hg = bateria conté més de 0.0005 per cent de massa de mercuri.

 

Tingueu en compte la informació anterior. "